Potěšující úpravy na atletickém stadionu

21. 4. 2020

Úpravy na atletickém stadionu  nová světla osvětlující dráhu, nový asfaltový povrch při vstupu na stadion.