Pozvánka na Valnou hromadu 21.6.2019

6. 6. 2019

Pozvánka na Valnou hromadu Triatlet Karlovy Vary z.s.

dne 21.6.2019 od 18,30 hodin

v zasedací místnosti Na Rozcestí, Sokolovská 107/140

pro řádné členy (nad 18 let) Triatlet Karlovy Vary z.s.

Program Valné hromady:

  1. Sepsání listiny přítomných
  2. Slovo svolavatele a volba předsedajícího
  3. Schválení výroční zprávy za rok 2018
  4. Diskuze, závěr

Svoji účast / nebo neúčast nahlašte prosím k na email: evelinapetrova@seznam.cz paní Evelině Kraftové, organizační pracovnici, Triatlet Karlovy Vary

V Karlových Varech dne 31.5.2019

Lucie Markusková 
předseda Triatlet Karlovy Vary z.s