Přihlášky

Atletická školka – cvičení rodičů s dětmi

Ti nejmenší

Atletická školka – cvičení rodičů s dětmi

Trénink 1x týdně za účasti rodičů

On-line přihláška – Triatlet Karlovy Vary

Atletická školka

Děti 3 – 6 let

Atletická školka

Děti 3 – 6 let 

Trénink 1x týdně 

Děti jsou rozděleny do skupin dle věku 

Je kladen důraz na celkový sportovní rozvoj dítěte, všeobecná pestrá sportovní pohybová gramotnost, hravá forma

On-line přihláška – Triatlet Karlovy Vary

Atletická mini přípravka

Děti 7 – 8 let

Atletická mini přípravka

Děti 7 – 8 let 

Trénink 2x týdně 

Je kladen důraz na celkový pohybový rozvoj dítěte, začátky atletiky, pohybová gramotnost, stále převládá hravá forma

Děti se již zúčastňují soutěží.

On-line přihláška – Triatlet Karlovy Vary

Atletická přípravka

Děti 9 – 11 let

Atletická přípravka

Děti 9 – 11 let 

Trénink 2 -3x týdně 

Je kladen důraz na celkový pohybový rozvoj dítěte, začátky atletiky, pohybová gramotnost, převládá hravá forma, ale děti si již začají prohlubovat základy techniky atletických disciplíny, techniky běhu a průpravná cvičení, specializované technické trénink

Děti se pravidelně zúčastňují soutěží, mají zájem o soutěžení a závody.

On-line přihláška – Triatlet Karlovy Vary

Atletická přípravka a žactvo – nesoutěžní skupina – Atletika pro radost

9 – 14 let

Atletická přípravka a žactvo – nesoutěžní skupina – Atletika pro radost

Děti 9 – 14 let 

Trénink 2x týdně 

Je kladen důraz na celkový pohybový rozvoj dítěte, začátky atletiky, pohybová gramotnost, převládá hravá forma, ale děti si již začínají prohlubovat základy techniky atletických disciplín.

Děti docházejí zpravidla na tréninky 2 x týdně a soutěží se zúčastňují jen minimálně /přechod do závodní skupiny je možný po dohodě s trenérem. 

On-line přihláška – Triatlet Karlovy Vary

Mladší žactvo – závodní skupina

11 – 12 let

Mladší žactvo – závodní skupina

Základní sportovní příprava 

Děti 11 – 12 let 

Trénink 3 – 4 x týdně 

Je kladen důraz na celkový pohybový rozvoj dítěte, děti již poznávají pestrost atletiky a více disciplín, hledají za pomoci trenérů co je pro ně vhodná disciplína, herní forma je jako doplněk, děti si již začínají prohlubovat více než základy techniky atletických disciplín, techniky běhu a průpravná cvičení, specializované technické tréninky jsou doplňovány v hlavní závodní sezoně

Děti se pravidelně zúčastňují soutěží jednotlivců i družstev, mají zájem o soutěžení a závody. Účastní se několikrát ročně soustředěních.

On-line přihláška – Triatlet Karlovy Vary

Starší žactvo – závodní skupina

13 – 15 let

Starší žactvo – závodní skupina

Základní sportovní příprava s možností výběru specializace

Děti 13 – 15 let 

Trénink 4 -5 x týdně 

Děti již poznávají pestrost atletiky a více disciplín, hledají za pomoci trenérů co je pro ně vhodná disciplína, herní forma je jako doplněk, děti si již začínají prohlubovat více než základy techniky atletických disciplín, techniky běhu a průpravná cvičení, specializované technické tréninky jsou doplňovány v hlavní závodní sezoně.

Děti se pravidelně zúčastňují soutěží jednotlivců i družstev, mají zájem o soutěžení a závody od krajské až po celorepublikovou úroveň. Účastní se několikrát ročně soustředěních.

On-line přihláška – Triatlet Karlovy Vary

Dorost, junioři, dospělí

nad 15 let

Dorost, junioři, dospělí

Specializovaná závodní příprava

Děti a mládež nad 15 let 

Tréninky 5 x týdně  / dle ročního období i 6x týdně

Tréninky rozděleny podle typu disciplín. Trenéři se již specializují na dané disciplíny a podle toho se s nimi závodníci připravují. 

Závodníci se pravidelně zúčastňují soutěží jednotlivců i družstev, mají zájem o soutěžení a závody od krajské až po celorepublikovou úroveň, stejně tak o ligové soutěže dospělých. Účastní se několikrát ročně soustředěních.

On-line přihláška – Triatlet Karlovy Vary

Kroužek ZŠ Krušnohorská

Kroužek ZŠ Krušnohorská

Tréninky 1 x týdně 

On-line přihláška – Triatlet Karlovy Vary