Seminář Lékařská péče v atletice

10. 3. 2019

Naši trenéři se zúčastnili odborného semináře na téma Lékařská péče v atletice. Seminář proběhl v Pardubickém kraji, vedoucím lékařem semináře byl MUDr. Jiří Neumann šéflékař České atletické reprezentace spolu s dalšími odborníky z oboru fyzioterapie. 

V rámci semináře se dozvěděli o nejčastějších zraněních atletů, o jejich léčbě, pomoci a také o prevenci, jak těmto zraněním předejít. Velmi zajímavý seminář, který hodnotíme velmi pozitivně ! 

Seminář úspěšně absolvovaly trenérky Lucie Markusková a Eva Dvořáková.