Valná hromada Triatletu 2020

3. 6. 2020

Pozvánka na Valnou hromadu Triatlet Karlovy Vary z.s.

dne 19.6.2020 od 18,00 hodin

v zasedací místnosti Na Rozcestí, Sokolovská 107/140, 3. patro

Jako řádný člen (nad 18 let) Triatlet Karlovy Vary z.s. dostáváte do ruky pozvánku na valnou hromadu. Pokud Vám čas dovolí, dostavte se prosím v uvedený den a čas.

Předpokládané trvání valné hromady 60 minut.

Program valné hromady:

  1. Sepsání listiny přítomných
  2. Slovo svolavatele a volba předsedajícího
  3. Schválení výroční zprávy za rok 2019
  4. Diskuze, závěr

V Karlových Varech dne 3.6.2020

Lucie Markusková
předseda Triatlet Karlovy Vary z.s.